CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA "SFANTA MARINA"

 

Activităţi extracurriculare

Reprezintă activităţi sportive şi artistice care se organizează la nivelul unităţii de învăţământ, de regulă pe nivel de clase, suplimentar faţă de disciplinele din planurile-cadru de învăţământ şi din curriculumul la decizia şcolii.

Activităţi extraşcolare

Se stabilesc şi se organizează de diriginţi şi de echipe/comisii cu responsabilităţi specifice, cu aprobarea direcţiunii iar participarea elevilor la activităţile extraşcolare este benevolă şi, în funcţie de specificul activităţii, poate fi rezultatul unui proces de selecţie aplicat de organizatori.Pentru anumite activităţi extraşcolare se pot stabili reguli specifice, iar elevii sunt obligaţi să respecte întocmai aceste reguli - pentru siguranţa lor şi a colegilor lor şi pentru a asigura succesul activităţii.Rezultatele obţinute în urma participării la activităţile extraşcolare se menţionează şi se recompensează la nivelul clasei şi, în funcţie de calitatea rezultatelor, la nivelul unităţii de învăţământ.

Activităţi de formare, dezvoltare a abilităţilor şi deprinderilor sociale, de auto-servire, educare a valorilor morale, a unui comportament adecvat în societate.


Alte activităţi:

  • asistenţă socială
  • consiliere parentală;
  • asistenţă medicală;
  • activităţi extraşcolare (pictură, calculator, terapii ocupaţionale).

ACTIVITAȚI EXTRACURRICULARE 2018-2019

                        ACTIVITAȚI EXTRACURRICULARE 2019-2020

05 Octombrie 2018 – ZIUA MONDIALĂ A EDUCAŢIEI.

25 Octombrie 2018 - ZIUA ARMATEI ROMÂNE.

” EDUCAŢIE PRIN FILM ” PROIECT EDUCAŢIONAL

HALLOWEEN PARTY

,,DARURI ȘI TRADIȚII,,

                        SĂPTĂMÂNA EUROPEANĂ  A SPORTULUI 2019